Erkindaryo qishloq-xujalik kasb-hunar kolleji saytiga marhamat!

                  

Erkindaryo qishloq-xujalik kasb-hunar kolleji saytiga marhamat!

 · Qaytish

 KOLLEJ HAQIDA
.::Maxsad va vazifalar
.:: Bizning kollej
.:: Adminstratsiya
.::O'qituvchilar
 O'QUV BULIMI
.:: O'quv jarayoni
.:: Kafedralar
.:: Resurs markaz
TARBIYA BULIMI
.:: Tarbiya jarayoni
.::Tugarak
TALABANLAR
.::Tug'ri tanlash
Talaba hayoti
.::Huquq va vazifalar
.::Mart bayramlari
ALOQALAR
.::Fotojamlama
.::Avtorlar

Erkindaryo qishloq-xujalik kasb-hunar kolleji

  &nBsp; Erkindaryo qishloq-xujalhk kasb-hunar kolleji O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 23-sentyabrdagi 406-sonli, Qoraqalpog'iston ResPublikasi Vazirlar Kengashining 2000-yil "9-iyundagi 139/6 sonli qarori asosida qishloq-xujalik asb-hunar kolleji bulib ochildi. <FONT>

%

  &nbqp;Erkindaryo qishooQ-xujalik kasb-hunar kolleji 000-2001 o'quv yilidan boshlab y!ngi o'quv binosiGa k/'shib o'tdi.O'quv binosi 450 o'quvchiga muljallangan 36 o'quv xonasi bor. Umumiy yer maydoni 10.4 ga, o'qub binosining yer 9763 kv.m., o'quv auditoriyalari 1659.,5 kv.,m laboratoriyalar 565 kv.m., maydonga ega, sport zali 30X18 kv,m., 100 o'quvchiga muhjallangan, o'quvchilar turor joyi mavjud.1999-2000 o'quv yilida, yoshlarni o'qishca 2 yona,ish (usumlikchunoslik buyicha fermer, xejahik ishlari huquqI buyicha 50 o'quvci qabul qilingan bo'lsa, 2010-2011 o'quv yilida esa 3 yonAlish (usumlikchunoslik buyicha fermer,kompyuter tarmoqlarini tamirlash va sozlash,buxgalteriya xisobi va audit) buyIcha 107 oquvchi qabul qilindi.

  &nbrp;  

    kollejda o'qituvchi kadrlar taflab olishda ancha ishlsr qilindi. O'quvchilarga bu'ungi kun talabiga javob beradigan darajada dars tashkil eta oladigan o'qituvchilar tan,ov asosida olindi. Kollejda 1 ta fizika, 2 ta ximiya, 1 Ta kompyuter, 3 ta lingafon kabinetlerI, axborot resurs markazi, ma'naviyat va ma'rifat xonasi zalanov)y uslubda jihozlanga.. Barcha fan kabinetlari tula bugungi kun talabi darajasida jihozlangan.

4/TD
=
<.dit> <.BODY>© Erkindaryo qishloq-xujalik kasb-hunar kolleji